1 no 17

Vispārīgie nodokļu iekšējās kontroles jautājumi 0 Punkti

Vai uzņēmumā ir noteiktas procedūras nodokļu deklarāciju pareizības pārbaudei un nodokļu risku identificēšanai?